Boya Sektöründe Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar

meal yüzey boyama

Çalışanlar tarafından kullanılan kişisel koruyucu donanımlar alınan teknik önlemler neticesinde riskin tam anlamıyla engellenemediği durumlarda kullanılır. Çalışma alanlarında kişisel korunma önlemlerinden ziyade toplu korunma önlemlerine önem verilmelidir. Boya ile çalışılan işyerlerinde kimyasal maruziyet düzeyinin yüksek olması nedeniyle koruyucu donanım seçiminde malzeme güvenlik formlarında belirtilen özellikler dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.
 

El ve Kol Koruyucu Donanımlar


Boya ile çalışılan işyerlerinde kimyasallar ve keskin yüzeylere temas sonucu oluşabilecek risklere karşı çalışanların ellerinin korunması amacıyla sızdırmayan ve mekanik risklere dayanıklı eldiven kullanılması gerekmektedir. İşyerlerinde kullanılan kimyasalların çalışanın elleri ile temasını önlemek için EN 374 standardına uygun eldiven kullanılmalıdır. 12 kimyasalla yapılan testler sonucunda her kimyasala bir harf kodu verilmiştir. EN 374 standardına uygun olarak imal edilen eldilen eldivenlerin üzerinde bulunan harf kodları eldivenlerin hangi kimyasala karşı koruma sağladığını göstermekte ve her eldiven üzerinde işaretlenmektedir.

İşyerlerinde oluşabilecek mekanik risklere karşı ise EN 388 standardına göre imal edilen eldivenler kullanılmalıdır. Standarda uygun şekilde imal edilen eldivenlerin üzerinde aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme dirençlerine karşı göstermiş olduğu performans değerleri yer alır. Mekanik risklere karşı en yüksek koruma seviyesindeki eldivenlerin performans değeri ise 4.5.4.4 seviyesindedir.
 

Solunum Koruyucu Donanımlar


Çalışma ortamlarında bulunan toz, gaz ve buharın maruziyet sınır değerini aştığı ve oksijenin yetersiz olduğu durumlarda solunum koruyucu donanımlar kullanılır. İşyerlerinde yapılan ortam ölçümleri sonrası hangi tür solunum koruyucu donanım kullanılacağı belirlenir. Toz maskeleri üretim amaçları doğrultusunda hava içerisinde yeralan parçacıklara karşı koruma sağlamak maksatıyla tasarlanmış ve ilgili standardı EN 149’dur. Standarda uygun olarak üretilen maskelerin filtreleme ve içe doğru sızdırma değerlerine göre FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üç kısıma ayrılır. FFP1, FFP2 ve FFP3 maskelerin koruma faktörleri sırasıyla 4, 12 ve 50’dir. Yapılan ölçümler sonucu elde edilen bilgiler neticesinde uygun maske seçimi yapılmalıdır. Çalışma ortamlarında bulunan gaz ve buhara karşı ise tam veya yarım yüz maskeleri tercih edilmelidir. Çalışanların kullanmış olduğu yarım yüz maskeleri ağzı, burnu ve çeneyi korurken, tam yüz maskeleri ise ağzı, burnu, çeneyi ve gözleri oluşabilecek risklere karşı korumaktadır. Standartlara uygun olarak imal edilen yarım yüz maskeleri EN 140 standardına uygun imal edilirken, tam yüz maskeleri ise EN 136 standardına göre imal edilmektedir. Çalışma ortamında bulunan havanın içerisindeki oksijen oranının %19,5’in altına düşmesi veya ortamdaki kirleticilerin çok yoğun olması durumunda kapalı devre solunum cihazları kullanılmalıdır. Bu cihazlar ortam dışından kullanıcıya temiz hava sağlayan sistemlerdir.

Önerilen Makale: Boya malzemeleri, boya teknikleri ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak için dış cephe boya renkleri sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
 

Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar


Boya ile çalışılan işyerlerinde kullanılan göz ve yüz koruyucuları; toz, gaz, buhar, darbe ve sıvı sıçraması gibi risklerden korunmak için çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Göz koruyucuları EN 166 standardına göre üretilmelidir. İş yerlerinde kullanılan kimyasalların özellikleri nedeniyle hem solunum sisteminin hem de gözlerin korunmasını gerektiren koşullarda çalışanlar tarafından tam yüz maskesi kullanılmalıdır. Yapılan işten kaynaklı oluşabilecek sıvı sıçramalarına karşı tam koruma sağlayan göz koruyucu veya vizörler kullanılmalıdır. Göz koruyucuların sahip oldukları özellikler standartta belirtilen semboller ile tanımlanmaktadır. Kullanılacak göz koruyucular belirlenirken yapılan işe göre ve standartlar dikkate alınarak seçilmelidir.
 
Ayak ve Bacak Koruyucu Donanımlar

Çalışma ortamlarında işçilerin ayaklarını; parça düşmesi, sıkışma, cisim batması ve kayma gibi risklerden kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı korumak amacıyla ayak koruyucular kullanılmalıdır. Kullanılan ayak koruyucuları ile ilgili standartlar; Emniyet Ayakkabıları (TS ENISO 20345), Koruyucu Ayakkabılar (TS EN ISO 20346), İş Ayakkabıları (TS EN ISO 20347) ve Diz Koruyucuları (TS EN 14404), olarak belirlenmiştir. İşyerlerinde kullanılan ayak ve bacak koruyucuları çalışma alanlarında yaşanabilecek risklere göre belirlenmeli ve standartlara uygun olmalıdır. Üretilen koruyucu ayak donanımları üzerinde belirtilen ilgili standarttın sembolleri dikkate alınarak seçilmelidir.
 
Koruyucu Giyecekler

Boya ile çalışılan işyerlerinde kullanılan koruyucu giyecekler işyerinde oluşabilecek risklere göre seçilmelidir. Çalışma ortamında kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri ile maruziyet türüne göre standarda uygun koruyucu elbise seçilmelidir.

Baş Koruyucu Donanımlar

Çalışma ortamlarında meydana gelebilecek cisim düşmesi ve çarpmalara karşı başı korumak amacıyla baret kullanılır. Çalışma ortamlarında kullanılan baretlerle ilgili standart EN 397 standardıdır. Yapılan işin özelliğine göre elektriğe, soğuğa, sıcağa ve ergimiş metal sıçramasına karşı koruma özelliği taşıyan baret çeşitleri de mevcuttur. Çalışanların başını çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmalara karşı kullandıkları kepler baret yerine kullanılmamalıdır. Kullanılan koruyucu donanımların temizliğine dikkat edilmeli, temizlik esnasında solventler kullanılmamalıdır.

İşitme Koruyucu Donanımlar

Çalışanlar yaptıkları işlerden ve çalışma ortamında kullanılan ekipmanlardan kaynaklı oluşan şidetli gürültüye sürekli maruz kalmaları nedeniyle işitme kayıpları yaşamaktadır. İşyerlerinde yapılan ortam ölçümleri sonucu elde edilen veriler ışığında işitme koruyucuları kullanılmalıdır. İşitme koruyucu donanımlarda kullanılan standartlar ise; kulak tıkaçları (TS EN 352-2), kulaklıklar (TS EN 352-1), baret takılabilir kulaklıklar (TS EN 352-3) olmak üzere üç çeşittir. Çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyesine göre kullanılan işitme koruyucu donanımlar değişiklik gösterir. İşyerlerinde ücretsiz verilen kulak koruyucular sağlığa uygun koşullarda saklanmalı ve gerekli bakımları yapılmalıdır. Çalışanlara koruyucu donanımlar hakkında gerekli bilgi işveren tarafından verilmelidir.
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.