iç cephe boya nedir

İç cephe boya uygulamalarının performansını, kullanılacak boyanın dayanıklılığı kadar işçilik kalitesi de etkilemektedir. Hatalı yapılan iç cephe boya uygulamalarının faydadan çok zarar getireceği unutulmamalıdır.  VORTEX MİMARLIK boya dekorasyon danışmanları, iç cephe boya seçiminden uygulamanın bitimine kadar bilgi ve birikimleri ile sizlere yardımcı olacak, VORTEX MİMARLIK ustaları ile birlikte kusursuz uygulamalara imza atarak, yapılan uygulamanın performansını en üst seviyeye çıkartacaklardır.


İç cephe boyaları; binaların iç duvar yüzeylerini ve tavan yüzeylerini güzelleştirmek amacıyla farklı renklerde sıvı olarak üretilen ve boyanacak yüzeylere fırça, rulo ve boya makineleri ile sürülen/püskürtülen bir duvar kaplama ürünü olarak tanımlanabilir. 

Boyanın yapısında dört esas malzeme bulunur. Bunlar; 

daire boyama fiyatları Bağlayıcı veya yapıştırıcı maddeler 
ev boyama fiyatları Örtücü ve renk verici maddeler (pigment ve dolgu maddeleri) 
ev iç cephe boya fiyatları Çözücü veya inceltici maddeler (tiner, solvent, su gibi) 
ev iç cephe boya tavsiye Kurutucu ve yardımcı kimyasal maddelerdir. 

Boyaların Genel Özellikleri 

Boyaların uygulanacağı yüzeylere göre çeşidi, özelliği, kullanım şekli değişiklik göstermektedir. Başka bir ifade ile her yüzeyde aynı tip boyayı kullanmak ya da uygulamak mümkün değildir. Örneğin duvar yüzeylerinde kullanılmak üzere üretilen plastik boya ile sandalye ve kapı boyanamaz. Buna karşılık mobilya üretiminde kullanmak amacıyla üretilmiş boya ile de duvar yüzeylerinin boyanması düşünülemez. Üretilen her bir boyanın formülü, uygulanacağı yüzey ve kullanım özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Buna göre üretilen boya tekniğine uygun olarak doğru ve uygun şekilde uygulanırsa istenilen en iyi sonuç elde edilir ve uzun süre özelliğini muhafaza eder. Boya yüzeye uygulanıp kuruduktan sonra ışık geçirmeyen bir film tabakası haline dönüşür. 

Boyadan Beklenen Özellikler 

Boyaları kullanan kişilerin, boyayı yüzeye uygulayan ustaların ve tüketicilerin boyadan beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Boyadan beklenen özellikler şöyle sıralanabilir: 

iç cephe akrilik boya fiyatları Örtücülük 
iç cephe astar boya fiyatları Beyazlık 
iç cephe boya astarı Su kaldırma gücü
iç cephe boya çeşitleri Kolay uygulanabilirlik
iç cephe boya çeşitleri nelerdir Ekonomiklik
iç cephe boya çeşitleri ve özellikleri Renklilik 
iç cephe boya dekorasyonu Sarfiyat 
 

İç Cephe Boya Çeşitleri


Su Bazlı Boyalar 

Su bazlı boyalar su ile inceltilebilen boyalardır. Su bazlı boyaların özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

iç cephe boya desenleri Kokusuzdur. 
iç cephe boya duvar Uygulanması kolaydır. 
iç cephe boya en çok tercih edilen renkler Silinebilir. 
iç cephe boya en iyisi Çabuk kurur. 
iç cephe boya en ucuz Su ile kolayca temizlenebilir. 
iç cephe boya ev boya renkleri İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermez. 
iç cephe boya fikirleri Teneffüs etme kabiliyeti vardır. 
iç cephe boya fiyatları 15 kg İkinci kat boya bir kaç saat sonra uygulanabilir. 
iç cephe boya fiyatları 15 lt Uygulamadan kısa bir süre sonra boyanan mekanlar kullanılabilir. 

Su bazlı boyalar; mat, yarı mat ve parlak olmak üzere üçe ayrılır. Su bazlı mat ve yarı mat boyalar kagir ve beton yüzeylere, parlak boyalar ise kapı ve pencere ile metal yüzeylere uygulanırlar. 

Mat Boyalar (Plastik Boya)

Su bazlı mat boyalar halk arasında "plastik boya" olarak bilinir. Plastik boyalar, kaygan bir yapıya sahip değildir ve tam olarak silinebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle plastik boya ile boyanan duvarların ıslak bezle sık silinmesi boyada renk kaybına sebep olur veya lekelerin boya üzerinde bir miktar kalmasına yol açabilir. 

Yarı Mat Boyalar (Saten Boya)

Yarı mat boyalara "saten boya" adı da verilir. Saten boyalar, yüzey hatalarını gizleme özelliklerinden dolayı macun ya da alçı ile düzeltilmiş yüzeylerde dekoratif amaçlı olarak uygulanabilir. Bu boyalar kaygan bir yapıya sahip olduklarından tam olarak silinebilirler. Saten boyalar, suyu itme özelliği ile buhar geçirgenliği özelliği sayesinde boya tarafından suyun emilmesini engeller ve lekelerin silinirken boyaya bulaşmasına izin vermezler. 
Parlak Boyalar 

Kapı ve pencere doğramaları ile metal yüzeyler üzerinde parlak boya kullanılmak istendiğinde su bazlı parlak boyalar solvent bazlı yağlı boyalar yerine geliştirilen boya çeşididir. 

Sentetik Boyalar

Sentetik esaslı ya da solvent bazlı boyalar sentetik tiner ile inceltilebilen boyalardır. Bu boyalara halk arasında yağlı boya da denir. Sentetik boyalar, hava kirliliği, güneş ışınları, su, nem gibi hem normal hem de zarar verici atmosfer şartlarına dayanıklıdır. Bu boyalar, suyu geçirmediği halde nefes alabilme kabiliyeti sayesinde duvarlardaki nemin dışarı atılmasını veya duvar bünyesinden uzaklaştırılmasını sağlar, alkali, tuz ve kimyasallara karşı direnci yüksektir. Ayrıca bu boyalar dış cephede kullanılması durumunda her türlü iklim şartlarına karşı dayanıklı boya olarak bilinir. Dış cephelerde/yüzeylerde yapılacak uygulamalarda, yarı mat veya mat olanlara göre dayanıklılıkları daha fazla olduğundan özellikle sentetik veya parlak sentetik boyalar tercih edilmelidir. Bu boyalar, yüzeye uygulanırken kokar, dolayısıyla havalandırmaya dikkat edilmelidir. Bu boyaların uygulandığı yüzey silinebilir özelliğe sahiptir. 

Selülozik Boyalar 

Selülozik esaslı boyalar selülozik tiner ile inceltilebilen boyalardır. Bu boyalar, bina içerisinde hava kanalların' tıkadığı ve sağlık açısından zararlı olduğu için yaşama mahallerinde kullanılmazlar. Genellikle yapıda ahşap ve metal yüzeylerin boyanmasında kullanılırlar. Her boyama işleminde olduğu gibi selülozik boyalarda da daha kaliteli bir boyama elde etmek için yüzey hazırlamanın önemi büyüktür. Öncelikle ilk astarın yapılması gerekmektedir. Astar, boyanacak yüzey ile son kat boya arasında köprü vazifesi gören, yüzey emiciliğini azaltan, son kat boyanın yüzeye daha kuvvetli yapışmasını sağlayan, şeffaf veya renkli olarak üretilen ürünlerdir. Metal yüzeylerde pek olmasa da ahşap yüzeylerin boyayı emmesi işin maliyetini artırmaktadır. Hem sağlıklı bir boyama hem de maliyetin düşürülmesi için astarlama işleminin muhakkak yapılması gerekmektedir. 

Vernikler 

Pigment içermeyen bağlayıcı, çözücü ve katkı maddelerinden oluşan ve uygulandığı yüzeyde saydam bir katman meydana getiren boyaya vernik denir. Verniklerin sentetik, selülozik, poliüretan, polyester, akrilik gibi çeşitleri vardır. Genellikle ahşap binaların bütün yüzeylerinde kullanılırlar. Ayrıca diğer binaların kolon (direk), kiriş, merdiven gibi elemanları ile duvar ve tavan kaplamaları, kapı, pencere, korkuluk, panjur gibi yüzeylerinde de güzel bir görünüm elde etmek için kaplama malzemesi olarak tercih edilirler. Genellikle saydam olduğu için üzerine sürüldüğü elemanın yüzeyini veya desenini gösterirler. Vernikler koyu, normal, akıcı ve çok akıcı olmak üzere dört kıvamda bulunurlar.
 

İç Cephe Boya Nasıl Seçilir


Boya seçimindeki en önemli konulardan biri de yüzeye ve mekana uygun boya seçimidir. Çünkü iç cephelerde kullanılan boyalar ile dış cephelerde kullanılan boyalar değişik özelliklerde üretilir. Bu nedenle boyacı veya iç cephe boya firmaları tarafından müşteri bilgilendirip onayını alındıktan sonra yüzeye uygun bir boya seçilmelidir. Bazı iç cephe boyaları silikonlu olup silinebilir özelliğe sahiptir. Boyayı inceltmek için inceltici/çözücü kullanılacak ise diğer bir ifade ile yardımcı malzeme gerekiyorsa boyanacak yüzeye ve boyaya uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

Boya satın alınırken her zaman kaliteli olan boya tercih edilmelidir. Ucuz ve kalitesiz boyalar kullanıldığında metrekare bazında hesaplandığında kaliteli boyalarla aynı maliyete gelir. Diğer taraftan küçük bir fiyat farkı için yapılan tasarruf, ileride büyük zararlara da neden olabilir. İnşaat boya piyasasında her kalitede boya, astar ve tiner bulmak mümkün olabilir. Ancak uygulamada daha iyi sonuç almak için yüzeye uygun boya, astar ve tiner kullanılması önerilir. 

Boya alırken veya seçerken, satın alınan ürünün ilgili Türk standardına (TS) uygun olarak üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi çok önemlidir. Boya ambalajı üzerinde bulunan "TS" nosu ve TSE işareti o boyanın denetim altında olduğunu ve kalitesinin ilgili standart seviyesinde olduğunu gösterir.
 

İç Cephe Boya Renk Seçimi


Konut, işyeri gibi herhangi bir mekanda kullanılacak boyanın rengi çok önemlidir. Çok güçlü ve keskin renkler, aynı rengin değişik tonlarına göre çok farklı duygusal reaksiyonlara sebep olabilir. Mekanda veya odada hangi rengin kullanılacağına kara vermeden önce çeşitli renklerdeki boya firmaları tarafından hazırlanmış olan boya kartelalarını dikkate alarak seçim yapılması, renkler hafifçe ayarlayarak istenilen duygusal atmosferin yakalanması sağlanabilir. 

Aşağıda renklerin insanlar üzerindeki etkileri hakkında bazı bilgiler verilmiştir: 

iç cephe boya fiyatları 20 kg Beyaz saflık ve ruhun parlaklığını verir, 
iç cephe boya fiyatları en ucuz Mavi ve mor sakinleştirir, 
iç cephe boya işçilik fiyatları Kahverengi toprak tonunda olduğu zaman istikrar ve kararlılık ile ilişkilendirilebilir, 
iç cephe boya kartelası Siyah depresif bir renktir ancak doğru şekilde kullanılırsa yararlı olabilir, 
iç cephe boya kataloğu Çok fazla kırmızı öfkelendirirken yumuşak pembe sakinleştirir, 
iç cephe boya kombinasyonları Koyu bir turuncu heyecan katar ancak açık turuncu ucuz görünebilir, 
iç cephe boya kum beji Sarı neşeli ve sağlıklıdır fakat ikaz anlamına da gelebilir. 

Sıcak Renkler 

Boyanması gereken mekanın konumu renk tercihinde önemlidir. Boyanacak mekanın konumu kuzey yön ise sıcak renklerle (kırmızı, sarı, turuncu) boyanması halinde sıcak bir atmosfer oluşturmak mümkündür. 

Soğuk Renkler 

Boyanmak istenilen mekan konum olarak güneyde ise bu durumda soğuk renklerle (mavi, mor, yeşil, gri) boyanarak soğuk bir atmosfer oluşturulabilir. 

Uyumlu Renkler 

Genel olarak renk çarkında birbirinin yanına gelen ve insanda bir ahenk uyandıran renklere uyumlu renklerdir. Bu renkler insana rahatlık hissi verir. 

Zıt (Kontrast) Renkler 

Renk çarkında birbirinin karşısına denk gelen ve insanda zıtlık hissi uyandıran renklere tezat renkler adı verilir. Bununla birlikte bu renkler birbirini tamamlar. 

Yüzey Dokusunun Seçimi 

Herhangi bir mekanın boyatılması sırasında seçilen boyanın dokusu da en az rengi kadar önem taşımaktadır. Boya firmalarınca binlerce rengin yanı sıra, duvar ve tavan yüzeylerinde farklı bir atmosfer oluşturan veya değişik hisler uyandıran doku seçenekleri de sunulmaktadır. İstenirse hafif ışık yansımalarıyla dinlendirici bir atmosfer meydana getiren yarı mat bir doku veya daha sade bir mekan isteniyor ise yumuşak dokusu ve mat görünümü olan boyalar tercih edilebilir. 

Diğer yandan yüzeyde dalgalı, girintili-çıkıntılı veya değişik desenlere sahip bir doku da yapılabilir. Bütün bunlar boyacılık mesleğini yapan kişinin müşterinin isteği ve mekanın uyumunu gözeterek tercih yapılabileceği konulardır. Sayılanlara ek olarak duvar yüzeyinde hatanın veya kusurların bulunması durumunda bu hataları kolayca örten, fırça ve rulo izi bırakmayan ürünler de kullanılabilir.

Boya Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

iç cephe boya malzemeleri Yeni fırçalar, astar uygulamasında kullanılarak uçları alıştırılmalıdır. 
iç cephe boya markaları Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılmalıdır. Yüzeye sürülmeden önce kutu kenarına sıyrılarak fırçadaki fazla boya akıtılmalıdır. 
iç cephe boya modelleri Boyama sırasında mola verilecek ise, fırça boyanın içine daldırılmış olarak bırakılmamalı, kutunun üstüne yatırılmalıdır. 
iç cephe boya nasıl seçilir Fırça boyama işi sona erdikten sonra mutlaka temizlenmelidir. 
iç cephe boya nasıl yapılır Fırça, sentetik boya (halk dilinde yağlı boya) kullanıldı ise sentetik tiner veya terebentin kullanılarak, plastik boya kullanıldı ise su kullanılarak temizlenmelidir. 
iç cephe boya önerileri Yüzeyin plastik boya ile boyanmasından sonra su ile temizlenen fırça asarak kurutulmalı ve yeniden kullanılacağı zaman bir süre su içinde tutulmalıdır. 
iç cephe boya örnekleri Yüzey sentetik boya ile boyandıktan sonra tiner veya terebentin ile temizlenen fırçanın terebentin karışımı içinde saklanması en iyi şekilde korunması bakımından uygundur. Bu şekilde saklanan fırça tekrar kullanılacağı zaman iyice kurutulmalıdır. 
iç cephe boya özellikleri Boya karıştırmak veya boyanacak yüzeyin tozunu almak amacıyla boya fırçası kullanılmamalıdır. Bu işlem için daha ucuz bir fırça veya bez kullanılmalıdır. 
iç cephe boya seçimi Tavan ve tavan benzeri geniş yüzeye sahip duvarlarda rulo kullanılmalıdır. 
iç cephe boya türleri Rulo kullanımı ile boyama işleminde hız arttırabilir. Ancak rulo boyaya daldırıldıktan sonra boya fazlasının uygun rulo tavalarında alınmaması halinde, uygulanması zor bir alet haline gelebilir. 
iç cephe boya uygulama fiyatları Plastik boyalar sünger rulo ile sentetik boyalar ise moher (tiftik) rulo ile yüzeye uygulanmalıdır. Diğer taraftan her iki amaç için kullanılabilen koyunyünü rulolar da bulmak mümkündür. 
iç cephe boya uygulaması Rulolar da fırçalarda olduğu gibi boyama işi sona erdikten sonra iyice temizlenip kurutularak tekrar kullanıma hazır halde saklanmalıdır. 
iç cephe desenli boya çeşitleri Sentetik ve selülozik boyada kullanılmış olan rulo temizlenirken önce gazete kağıdı üzerinde mümkün olduğu üstündeki boya alınır. Ardından rulo tiner içinde yıkanır ve gazete üzerinde yuvarlayarak kurutulur. Son olarak da rulo ılık sabunlu su ile yıkanır, durulanır ve asılarak kurutulur. 
iç cephe duvar boya renkleri Rulolar tekrar kullanılacağı zaman tiner veya su ile nemlendirilip ıslatılır ve boya içine daldırılarak doyurulur. Rulo üstündeki fazla boya süzgeç ve tava kullanılarak alınmalıdır. 
iç cephede hangi boya kullanılmalı Yüzeyin boyanmasına yukarıdan başlanmalı ve aşağıya doğru devam edilmelidir. 
su bazlı iç cephe boyası Yüzeye kalın tek kat boya uygulanmamalıdır. Bunun aksine ince iki kat uygulama yapılmalıdır 
su bazlı iç cephe boya fiyatları Ruloya uygun bir sap takmak suretiyle geniş yüzeyleri daha rahat boyamak mümkün olur. 

Boya/Vernik Uygulamasında Genel Uyarılar 

silikonlu iç cephe boyası Boya/vernik üreticisi firmalar, boya uygulama tavsiyelerini, kuruma ve katlar arası bekleme sürelerini ambalaj, etiket ve broşürlerde belirtmektedir. Dolayısıyla bu hususlara uyularak boya yapılmalıdır.
silikonlu iç cephe boya fiyatları Boyamaya başlamadan önce boyanacak yüzeyler kontrol edilmeli, kirli ve yağlı yüzeyler mutlaka temizlenmelidir.
saten iç cephe boyası Boyamaya başlamadan önce boyanacak yüzeylerde bulunan priz, elektrik anahtarı, buat kapağı vb. gerekli emniyet tedbirleri alınarak sökülmelidir.
saten iç cephe boya fiyatları Boyanacak mekanda bulunan eşyalar ya başka bir odaya alınmalı veya aynı mekanda belirli bir yere toplanarak üstleri koruyucu örtü ile örtülmelidir.
su bazlı silikonlu iç cephe boya fiyatları Boyamaya başlamadan önce kapı, pencere, süpürgelik vb. gibi boyanmayacak yüzeylerin veya alanların maskeleme bandı kullanılarak üzerinin bantlanması gereklidir.
Parlak yüzeylerin boyanmadan önce zımparalanması lazımdır.
Ahşap yüzeyler önceden boyalı ya da vernikli ise kabarmış boya ve vernikler mutlaka kazınmalı ve temizlenmelidir.
Eğer eski yüzeydeki boya veya vernik, çok sağlam ve düzgün ise boyama öncesi hazırlık için çok ince bir zımpara çekmek yeterli olabilir.
Eski boya veya vernik tamamen sökülmek isteniyor ve kazımakta zorluk çekiliyor ise iki şekilde sökülebilir. İlki, eski boyanın sıcak hava tabancası kullanılarak yakılmasıdır. İkinci olarak boya sökücü kullanılarak eski boyanın kendiliğinden kaldırılması sağlanabilir.
5 °C sıcaklığın altındaki ortam sıcaklığında boyama yapılmamalıdır.
Mümkün olduğunca boyama işlemi 15 ile 25 °C sıcaklıkta ve % 40-60 nispi neme (bağıl nem) sahip ortamda ve kuru yüzeyler üzerine yapılmalıdır.
Yağmurlu havalarda dış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Islak ve rutubetli yüzeylere boya yapılmamalıdır.
Boya kullanım öncesi iyice karıştırılmalı ve homojen hale gelmesi sağlanmalıdır.
 Ambalaj etiketlerindeki talimatlara tamamen uyulmalıdır.
Boya uygulaması yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır.
 Artan boyaların tekrar kullanılabilmesi için, sentetik boyaların üzerine sentetik tiner, su ile incelen akrilik ve plastik boyaların üzerine ise su ilave edilmeli ve karıştırılmadan kapağı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.
Boyama aletleri sentetik boya uygulamasından sonra sentetik tiner ile plastik ve akrilik boya yapımından sonra su ile hemen temizlenmelidir.
Boya kutuları 5 °C altında ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde depolanmamalıdır.
Ambalaj kapaklarının hava almayacak şekilde kapalı olmasına dikkat edilmelidir.
Artan veya atık boyalar tuvalete dökülmemeli veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır.
 
İç Cephe Boya Fiyatları

İç cephe boya fiyatları kullanılacak boyanın cinsine ve uygulama yapılacak cephenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. İç cephe boya fiyatı almak ve VORTEX MİMARLIK ayrıcalıklarından faydalanmak için aşağıda bulunan ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya (216) 441 28 24 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.


Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.